Linn Types -  Keyboard & Switches Enthusiast

Linn Types - Keyboard & Switches Enthusiast

Xin chào mọi người, tôi xin giới thiệu với mọi người một trong những người dùng kì cựu của nền phím cơ việt nam - Linn Types
Anh ấy đã cho ra các video trải nghiệm switch về âm thanh trên cùng 1 loại bàn phím cùng 1 loại plate, và cùng 1 loại mounting để người dùng có cái nhìn đánh giá trực quan nhất về từng loại switch.
Đây là các dụng cụ mà anh ấy đã sử dụng để tạo ra video âm thanh tốt nhất và gần với âm ngoài đời nhất
Recorded with:
- Microphone: Rode NT2-A
+ 40Hz high-pass filter
+ Cardioid polar pattern
- Audio Interface: Focusrite Scarlett Solo 3rd gen
- Camera: Fujifilm X-T3 | Eterna Film Simulation | XF 23mm F2
Sau đây là list các video mà anh ấy đã làm:
https://linn6789.notion.site/linn6789/59b2de2643f846538945e0a5963519fd?v=06e1f11b51d3402ba708ed27d8576481
Một số video ví dụ:
-----------------------------------------------------------------------------------
Hello everyone, I would like to introduce to you one of the veteran users of the Vietnamese mechanical keyboard - Linn Types
He has released videos of the audio switch experience on the same keyboard, the same type of plate, and the same mounting type so that users can have the most intuitive assessment of each switch type.
Here are the tools he used to create the best audio video and the closest to the real life
Recorded with:
- Microphone: Rode NT2-A
+ 40Hz high-pass filter
+ Cardioid polar pattern
- Audio Interface: Focusrite Scarlett Solo 3rd gen
- Camera: Fujifilm X-T3 | Eterna Film Simulation | XF 23mm F2
Here is a list of videos that he has made:
https://linn6789.notion.site/linn6789/59b2de2643f846538945e0a5963519fd?v=06e1f11b51d3402ba708ed27d8576481
Some example videos

Back to blog