1 of 2
1 of 3

Artisan Keycap

Accessories

Custom Weight

Switches

 • [IC] SEBAS designed by Nuxroskb

  [IC] SEBAS designed by Nuxroskb

  [Vietnamese]Hello mọi người, trong những năm gần đây các kèo phím nhôm liên tục dẫn tới việc mình khá ngán ngẫm khi cứ mãi làm phím nhôm, sau nhiều thời...

  [IC] SEBAS designed by Nuxroskb

  [Vietnamese]Hello mọi người, trong những năm gần đây các kèo phím nhôm liên tục dẫn tới việc mình khá ngán ngẫm khi cứ mãi làm phím nhôm, sau nhiều thời...

 • [IC] SW60 Project

  [IC] SW60 Project

  [Vietnamese] Xin chào mọi người, đây là một dự án ngẫu hứng vào một chiều mình bị ám ảnh với vẻ đẹp của người lính Storm Troopper trong phim Star War...

  [IC] SW60 Project

  [Vietnamese] Xin chào mọi người, đây là một dự án ngẫu hứng vào một chiều mình bị ám ảnh với vẻ đẹp của người lính Storm Troopper trong phim Star War...

 • [IC] 60Plus (60+) A new limited keyboard

  [IC] 60Plus (60+) A new limited keyboard

  [Vietnamese]Xin chào mọi người, nay mình xin được giới thiệu với mọi người một sản phẩm mới có tên gọi 60+. Đây là một dự án mình đã từng chạy...

  [IC] 60Plus (60+) A new limited keyboard

  [Vietnamese]Xin chào mọi người, nay mình xin được giới thiệu với mọi người một sản phẩm mới có tên gọi 60+. Đây là một dự án mình đã từng chạy...

1 of 3

Form of cooperation