[IC] 60Plus (60+) A new limited keyboard

[IC] 60Plus (60+) A new limited keyboard

[Vietnamese]
Xin chào mọi người, nay mình xin được giới thiệu với mọi người một sản phẩm mới có tên gọi 60+.
Đây là một dự án mình đã từng chạy V1 trước đó với tên gọi RE60 Slim. Sau khi hoàn thành xong private GB V1. Mình đã nhận được rất nhiều đánh giá từ điểm tốt và cả điểm xấu.
Các đánh giá tốt ở V1 như sau:
+ Âm đều, cảm giác gõ tốt, ngoại hình đẹp.
Các đánh giá chưa tốt:
Hoàn thiện bề mặt anode chưa tốt
Vấn đề về tạ bị oxy hóa.
Mod có 1 chút vang nhẹ
----------------------
Việc xảy ra các vấn đề trên là vì mình đã lựa chọn xưởng sản xuất không tốt, và xưởng sản xuất tại Việt Nam không cho ra được chất lượng tốt như là các xưởng nước ngoài đặc biệt là Trung Quốc.
Nhưng đổi lại giá private GB V1 (RE60 Slim) rất vừa phải: 6.200.000 VND (~$263.8)
----------------------
Đối với V2 (60+) mình đã tinh chỉnh lại một chút về thiết kế để trông bắt mắt hơn.
Chỉnh sửa một chút ở lòng trong case và plate để cho ra âm thanh tốt hơn, cải thiện được độ vang của mod (đặc trưng của top-mount).
Bổ sung thêm 1 mounting: Gasket mount
Để sản phẩm tới tay người dùng với chất lượng tốt nhất, với 60+ mình đã chọn xưởng sản xuất tại Trung Quốc, Kezewa (Maker Enter67..)
----------------------
Các thông tin cơ bản:
Top: Aluminum
Bottom: Aluminum/ PC
Weight: SS/ Copper
Plate: Aluminum
PCB: Solder only (Support QMK/VIA)
Mounting: Topmount + Gasketmount (Dual mounting)
Carrying case
Feet 3M
Giá dự kiến: $450~500$
Chỉ sản xuất 25 unit 
----------------------
[English]
Hello everyone, now I would like to introduce to you a new product called 60+.
This is a project I ran V1 before with the name RE60 Slim. After completing private GB V1. I have received many reviews, both good and bad.
Good reviews in V1 are as follows:
+ Even sound, good typing feeling, beautiful appearance.
Bad reviews:
+ Anode surface finishing is not good
+ The problem of oxidized weights.
+ Mod has a slight echo
----------------------
The above problems occurred because I chose a poor factory, and the factory in Vietnam does not produce good quality like foreign factories, especially China.
But in return, the private GB V1 (RE60 Slim) price is very reasonable: 6,200,000 VND (~$263.8)
----------------------
For V2 (60+), I have tweaked the design a bit to make it more eye-catching.
Slightly edited the inside of the case and plate to produce better sound, improving the sound of the mod (characteristic of top-mount).
Added 1 additional mounting: Gasket mount
In order for the product to reach users with the best quality, for 60+ I chose a factory in China, Kezewa (Maker Enter67..)
----------------------
Basic information:
Top: Aluminum
Bottom: Aluminum/ PC
Weight: SS/ Copper
Plate: Aluminum
PCB: Solder only (Support QMK/VIA)
Mounting: Topmount + Gasketmount (Dual mounting)
Front height: 18mm
Carrying bag
Feet 3M
Estimated price: $450~500$
Only 30 units produced
----------------------
Soundtest RE60 Slim V1:

----------------------
60+ Render 

Back to blog

Leave a comment