News

[IC] SEBAS designed by Nuxroskb

[IC] SEBAS designed by Nuxroskb

[Vietnamese]Hello mọi người, trong những năm gần đây các kèo phím nhôm liên tục dẫn tới việc mình khá ngán ngẫm khi cứ mãi làm phím nhôm, sau nhiều thời...

[IC] SEBAS designed by Nuxroskb

[Vietnamese]Hello mọi người, trong những năm gần đây các kèo phím nhôm liên tục dẫn tới việc mình khá ngán ngẫm khi cứ mãi làm phím nhôm, sau nhiều thời...

[IC] SW60 Project

[IC] SW60 Project

[Vietnamese] Xin chào mọi người, đây là một dự án ngẫu hứng vào một chiều mình bị ám ảnh với vẻ đẹp của người lính Storm Troopper trong phim Star War...

[IC] SW60 Project

[Vietnamese] Xin chào mọi người, đây là một dự án ngẫu hứng vào một chiều mình bị ám ảnh với vẻ đẹp của người lính Storm Troopper trong phim Star War...

[IC] 60Plus (60+) A new limited keyboard

[IC] 60Plus (60+) A new limited keyboard

[Vietnamese]Xin chào mọi người, nay mình xin được giới thiệu với mọi người một sản phẩm mới có tên gọi 60+. Đây là một dự án mình đã từng chạy...

[IC] 60Plus (60+) A new limited keyboard

[Vietnamese]Xin chào mọi người, nay mình xin được giới thiệu với mọi người một sản phẩm mới có tên gọi 60+. Đây là một dự án mình đã từng chạy...

[IC] Krush65

[IC] Krush65

Hello everyone, it's been a while since I've been meaning to make a cheap keyboard. Up to now, I have finally completed the design and also completed the board more...

6 comments

[IC] Krush65

Hello everyone, it's been a while since I've been meaning to make a cheap keyboard. Up to now, I have finally completed the design and also completed the board more...

6 comments
[IC] GEONWORKS bumpon Redesign by Nuxroskb

[IC] GEONWORKS bumpon Redesign by Nuxroskb

[Vietnamese]Xin chào mọi người, sau một thời gian nghiên cứu mình đã nhận ra các điểm không tốt của GEON Feet, vì bề mặt tiếp xúc feet của GEON quá...

3 comments

[IC] GEONWORKS bumpon Redesign by Nuxroskb

[Vietnamese]Xin chào mọi người, sau một thời gian nghiên cứu mình đã nhận ra các điểm không tốt của GEON Feet, vì bề mặt tiếp xúc feet của GEON quá...

3 comments
[IC] Astrum

[IC] Astrum

Interest Check Astrum

1 comment

[IC] Astrum

Interest Check Astrum

1 comment

Comission form